Zarząd

Skład zarządu:

Anna  Żebrak                                   prezes                                               Antoni Pelc                                       zastępca prezesa                          
Józefa Kowalczyk                           sekretarz
Jadwiga Janik                                  skarbnik
Zdzisława Kraczkowska              członek zarządu
Jan Kalita                                          członek zarządu