Zarząd

Skład zarządu:

Helena Rojek                                   prezes                                               Antoni Pelc                                       zastępca prezesa                          Anna Żebrak                                    zastępca prezesa
Józefa Kowalczyk                           sekretarz
Jadwiga Janik                                  skarbnik
Zdzisława Kraczkowska              członek zarządu
Jan Kalita                                          członek zarządu