Zarząd

Skład zarządu:

Helena Rojek                                    prezes
Józefa Kowalczyk                           sekretarz
Zygmunt Markowski                     skarbnik
Zdzisława Kraczkowska               członek zarządu
Antoni Pelc                                        członek zarządu