Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sanoka

Projekt skierowany jest do 300 gospodarstw domowych Miasta Sanoka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, których członkowie (dorośli i dzieci) objęci są systemem pomocy społecznej, rodzinnej lub stypendialnej, bądź u których orzeczono jeden ze stopni niepełnosprawności.

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do informacji, udział w projekcie obejmuje:

– bezpłatne użytkowanie laptopa
– darmowy dostęp do Internetu
– szkolenia e-learningowe na platformie cyfrowej
– szkolenia stacjonarne, podczas których uczestnicy otrzymają
materiały szkoleniowe i in­formacyjne dotyczące obsługi urądzeń i sieci.

Zakres szkoleń stacjonarnych:
– podstawy obsługi komputera i zasady pracy w systemie
– organizacja i zarządzanie danymi
– obsługa edytora tekstów Word
– obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel
– obsługa przeglądarki internetowej i zdobywanie informacji
– obsługa poczty elektronicznej
– podstawy zachowania bezpieczeństwa w sieci

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą tym osobom na sprawne poruszanie się w otoczeniu systemowym i w Internecie oraz wzrost zainteresowania odbiorem usług i treści cyfrowych.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

– osoby zamieszkujące teren Miasta Sanoka,
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemów świadczeń rodzinnych
– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych
– osoby niepełnosprawne

Uczestnictwo w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sanoka” jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są od 16.05.2011 do 30.06.2011
w siedzibie Biura Rekrutacji, przy ulicy Rynek 18 w Sanoku,
w godzinach od 7.00 do 15.00

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Rekrutacji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji.

Helena Rojek

Prezes Oddziału

Ten wpis został opublikowany w kategorii Statut. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.