Program „Aktywny Samorząd”.

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku uczestniczy w Programie Celowym „Aktywny Samorząd”.

Wnioski oraz dokumentacja i informacje na w/w temat do uzyskania  w PCPR Sanok ul. Jezierskiego 21 oraz na stronie internetowej http://pcpr-sanok.pl/?p=777

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Program obejmuje:

A       – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

B1      – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

B2      – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

B3      – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

B4      – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania,

C       – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

D       – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

E        – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

F        – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Przyjmowanie wniosków od 1 września do 30 września 2012.

(Źódło: PCPR w Sanoku)

Za zarząd: prezes – Helena Rojek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Statut. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.