UWAGA!!! OD 1 LIPCA WYMIANA KART PARKINGOWYCH!!!

 

 

Od 1 lipca 2014 wymiana kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Uprawnieni do otrzymania karty:

Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznym ograniczeniem  samodzielnego poruszania się.

Umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze znacznym ograniczeniem samodzielnego poruszania się, posiadające aktualne orzeczenie wraz z oznaczeniami:

04 – O schorzenia wzroku,

05 – R schorzenia narządu ruchu,

10 – N schorzenia neurologiczne.

Dla dzieci do 16-tego roku zycia.

Karty wydawane będą czasowo, nie dłużej niż na 5 lat.

Za wydanie karty będzie pobierana opłata w wysokości 21,00 złotych.

Dotychczasowe karty tracą ważność 30 listopada 2014 roku. Wydawane będą przez Przewodniczącego Powiatowego Orzecznictwa d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokumenty potrzebne do wydania karty:

 

– wniosek o wydanie karty,

– 1 aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm bez okularów z ciemnymi szkłami, bez nakrycia głowy,

– dowód dokonania wpłaty za wydanie karty parkingowej,

– składając wniosek trzeba przedstawić oryginał prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i inne dokumenty upoważniające do zniżek z adnotacją ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późń. zm.).
2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 843).
3.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Tak wygląda nowa karta

awers

rewers

Źródło: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/186243#.U7R8XrEktrW

Ten wpis został opublikowany w kategorii Statut. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.