Trwają prace nad wydłużeniem ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych!!!

                                                            Senat przyjął przepisy o karcie parkingowej.            

Źródło: PAP

O tym czy tak będzie zadecyduje Prezydent R.P.

                                                    Na dzień dzisiejszy (24.10.2014) stan prawny – obwiązujący termin ważności kart to 30.11.2014!!!

Senat w czwartek nie wprowadził poprawek do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zakłada ona wydłużenie o siedem miesięcy – do połowy 2015 roku – terminu ważności starych kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”; jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Do tej pory karty były wydawane bezterminowo, od 1 lipca – po wejściu w życie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym – nie dłużej niż na 5 lat. Zmiany miały ukrócić nadużycia związane z używaniem kart. Stare karty miały obowiązywać do końca listopada.

Posłowie z sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny zaproponowali jednak wydłużenie tego terminu do połowy przyszłego roku, argumentując, że gdy będzie duży napływ wniosków o orzeczenie niepełnosprawności, niektóre osoby nie zdążą uzyskać nowej karty parkingowej; Sejm tę propozycję przyjął.

Więcej czasu dla komisji orzekających
Elektroniczna ewidencja kart parkingowych
Więcej informacji u żródła, czyli adres – odnośnik niżej.
 
Źródło:  http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203939
Ten wpis został opublikowany w kategorii Statut. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.